ХҚЕС және US GAAP бойынша қаржылық есептілікті дайындау

Қаржылық есептілік: сіздің бизнесіңізге не қолайлы?

Әрбір бизнеске сенімді ақпаратты және өзінің қаржылық көрсеткіштерін алу өте қажет, бірақ бизнестің кейбір түрлері үшін әр түрлі талаптарға сәйкес дайындалған әр түрлі қаржылық есептілік қажет. Мысалы, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған шоғырландырылған қаржылық есептілік, бухгалтерлік есептің жалпыға бірдей қабылданған қағидаттарына (ГААП АҚШ) сәйкес АҚШ-тағы бас компания үшін дайындалған есептілік топтамасы. Жыл аяқталған соң он күн ішінде сіздің жарғылық қаржылық есептілігіңізді ұсыну тағы бір талап болуы мүмкін.

Есептілік әдісін таңдау бірқатар факторларға байланысты:

Сіз ХҚЕХ немесе бухгалтерлік есептің шетелдік режимдеріне (мысалы, ГААП АҚШ) сәйкес есептілік тапсыруыңыз керек пе?

Сыртқы пайдаланушылардан есептілікті тәуелсіз тексерудің қандай дәрежесі талап етіледі? Осындай есептер аудитке жата ма?

Штаттық қызметкерлер дайындаған қаржылық есептіліктің дәлдігімен басшылық және бизнес иелері қаншалықты риза?

Жоғарыда қойылған сұрақтарға сіздің беретін жауаптарыңызға байланысты Moore Kazakhstan компаниясының есептілікті құру және шоғырландыру қызметтерін пайдалана аласыз. Қандай шешімге келсеңіз де, біз барлық қажеттіліктеріңізді өтейміз: