Қаржылық есептілікті құрастыру

Біз халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі «ХҚЕС») сәйкес барлық қажетті мағыналарын көрсетіп қаржылық есептіліктің толық топтамасын дайындаймыз. Біз қолданатын үлгі кіріс деректерін өзгерткен кезде немесе аудит барысында қосымша түзетулер енгізген кезде қаржылық есептілікке дереу өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Өзгерістер енгізілген соң, шығарылуға дайын қаржылық есептілікті дайындау үшін бізге 30 минут шамасында уақыт қажет. Біз қаржылық есептіліктің ашылған мағыналарының толықтығын және презентация форматын негіздеп береміз.