Қаржылық есептіліктің аудармасы

Негізгі аудитордың немесе бас компанияның талаптары бойынша біз қаржылық есептілікті ағылшын тілінде дайындаймыз. Соған қарамастан, Қазақстанның қаржылық нарығында бүгінгі күні басты тіл орыс тілі болып табылады. Біз Қазақстанда қолданылатын қаржы терминологиясын ескеріп, қаржылық есептіліктің кәсіби техникалық аудармасын дайындаймыз, сондай-ақ қаржылық ағылшын тілі жинақылау болып табылатындықтан, есептіліктің орыс тіліндегі нұсқасының мағынасының ашылуын қосымша форматтаймыз.