Бухгалтерлік есеп

Заңнамаға сәйкес есеп жүргізу.

GAAP (бухгалтерлік есептің жалпыға бірдей қабылданған қағидаттары) талаптарына сәйкес жергілікті мәселелерді шешу, қажет болған жағдайда және қорытынды салық декларацияларын тапсыру алдында аудиторларға толық кешенді қаржылық есептілікті ұсыну (қажет болса).

Жергілікті қазыналық органдардың «бірінші деңгейінің» (тек жазбаша хат алмасу түрінде) сұратуларына жауаптар дайындау, ол үшін ресми есептіліктегі қолжетімді ақпарат қана қажет.