IT-аудит

Бүгінде, бәсекелестік ортада бизнестің тиімділігі көп жағдайда, компьютерлік жүйелерге тәуелді болып табылады. Алайда, осы саладағы ақау болу қаупі өте жоғары, сондықтан ең күрделісі - ол барлық ақпараттық технологиялар әлеуетін толық пайдала отырып, бір мезгілде тәуекелдерден аулақ болуға тырысу болып табылады. Сіздің қажеттілігіңіз қандай да болмасын Moore Kazakhstan тәжірибесі мен білімі, сіз осы мәселеңізді жеңуге көмектеседі.

Көптеген компаниялардың дұрыс тұжырымдалған стратегиясы мен егжей-тегжейлі бизнес-жоспарлары бар, ол болашақ қызметін болжауға арналған - жаңа өнімдерді енгізу, нарықтық үлесін көбейту немесе үстеме шығындарды төмендетуді қамтиды.

Сонымен қатар, кейбір компаниялар IT саласын дамыту бойынша болашаққа стратегиялар мен жоспарларын дамытып келеді. Алайда, осы екі тармақ ортақ мақсаттарды жоспарлау және бір-бірін толықтыру мәселесі ашық күйінде қалып отыр.

Біз IT саласы мен бизнестің даму стартегиялары арасында сәйкес келмеушілікке жиі тап боламыз, нәтижесінде ақпараттық технологиялар бизнестің табысты дамуына кедергі келтіреді. Біз сізге өз бизнесіңіздің жоспарына сәйкес ақпараттық технологиялар саласындағы стратегияны әзірлеуге немесе қолданыстағы стратегияны, оның қолайлылығы мен тиімділігіне көз жеткізе отырып бағалауға көмектесеміз.

IT-жүйедегі мәліметтер мен негізгі есептер басшылыққа маңызды шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз етеді Сондықтан, деректердің дәлдігі басты міндет болып табылады. Ақпараттық технологиялар аудитінде өзіміздің елеулі тәжірибемізді пайдалана отырып, біз деректердің дәлдігін және олардың негізінде жасалған есептерді тексеруге көмектесеміз.

Деректеріңіздің құпиялылығы, қауіпсіздігі және пайдалануын қамтамасыз ету мақсатында, қауіпсіздіктің тиісті деңгейі талап етіледі.

Біз бірлескен күш-жігер арқылы Сізге қолданыстағы рәсімдерді бағалауға және тәуекелдерді азайтуға көмектесеміз.