Листингтік компаниялар

Біз қажетті ресурстарға ие болу үшін және қор биржасында акциялары бағаланатын компанияларға аудиторлық қызметтер көрсететін фирмаға қойылатын барлық талаптарға сәйкес болу үшін айтарлықтай қаржыларды инвестицияладық. Біз бастапқы көпшілік акциялар ұсынысын (IPO) ұйымдастыру және ақпараттың шынайылығын растау саласында маманданамыз. Қазіргі уақытта біз қор биржасында баға белгілейтін бірқатар акционерлік компаниялардың аудиторлары болып табыламыз.

Қор биржасына шығуды жоспарлайтын компаниялар үшін бизнесіңізді жеке фирмадан Қазақстандағы сәтті акционерлік компанияға айналдыру үшін біз кәсіби білімімізді және IPO дайындау саласындағы тәжірибемізді ұсына аламыз.

IPO-ға шығу компания өмірінде елеулі оқиға болып табылады. Қор биржасына шығу үдерісі ұзақ уақыт алуы мүмкін және компания дайын болуы тиіс нақты қиындықтарға байланысты. Атап айтқанда, қор биржасына шығуға байланысты мерзімдерді және шығындарды, эмиссия мөлшерін, іскерлік қызметіңіздің сипатын, корпоративтік құрылымның күрделілігін және акцияларды орналастыруға дайындық үдерісіне кәсіби тараптарды тарту дәрежесін ескеру қажет.